Electrostatic Ionizer

Electrostatic Ionizer

        เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแก้ไขปัญหาไฟฟ้าสถิต ESD (electrostatic discharge) และปัญหาเรื่องฝุ่นเกาะตามชิ้นงาน ส่งผลให้เกิดงาน Ng (Not good) การผลิตมีต้นทุนที่สูงขึ้น สแคปงานทิ้ง หรือ Rework ของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต จากปัญหาไฟฟ้าสถิต ซึ่งทางเราได้เข้าไปวิเคราะห์งานของลูกค้าในหลายๆอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ IC ต่างเช่น Semiconductor, Hard disk drive, PCBA, Audio, Plastic, Injection, Thermoforming, Blow molding, Vacuum forming,  เป็นต้นพร้อมให้คำปรึกษา ตรวจสอบปัญหาให้กับทางลูกค้าได้

        ซึ่งสินค้าที่เราขายจะเน้นที่คุณภาพและผ่านการทดสอบการใช้งานจริงก่อนโปรโมทและขายให้ลูกค้า โดยใช้เครื่องมือวัดที่ช่วยในการวัดคุณภาพ มาตราฐาน ของอุปกรณ์ทำลายไฟฟ้าสถิต (Electrostatic charge, Ionbalance, Decay time) เรามีแบรนด์ชั้นนำ ต่างๆมากมาย ทั้งจากญี่ปุ่น เกาหลี จีน ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน process Line, Machine Line หรือ Spec ที่ใช้ควบคุมไฟฟ้าสถิต ซึ่งเราสามารถแนะนำและเป็นที่ปรึกษาได้ สินค้าที่ทางเรานำมาจำหน่ายจากต่างประเทศนั้น เราได้เลือกเฉพาะ Model ที่ไม่มีปัญหาเรื่อง Nozzle Burn ไหม้ หรือปัญหาสาย hi voltage ซ้อตลงกราวน์เนื่องจากแรงดันไฟฟ้า ซึ่งอาจจะประสบพบเห็นมากมาย โดยเฉพาะหน้างานที่ใช้งานหนัก หรือหน้างานก่อนพ่นสีที่มี Solvent สูง อย่างนี้ก็จะเป็นอันตรายแก่ผู้ใช้และบุคคลใกล้เคียงอย่างมาก เราจึงตระหนักถึงคุณภาพและประสิทธิภาพ ของสินค้าที่เรานำมาจำหน่าย เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าและผมประโยชน์ในทางกำไรอุตสาหกรรมในอนาคต

Visitors: 73,303